Haber Detayı
22 Ekim 2016 - Cumartesi 15:40 Bu haber 4713 kez okundu
 
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI BELİRLENDİ
EĞİTİM Haberi


Bakanlar Kurulu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı paylarını belirledi. Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, işletme fakültesinde 402, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesinde oldu.

Bakanlar Kurulu’nun 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla, merkezi yerleştirme esaslarına göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları, katkı paylarının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin esaslar, katkı payı alınmayacak olanlar, indirim yapılacaklar, başarılı öğrencilerin öğrenim ücretleri ve devlet burslusu öğrencilerin sağlık giderlerinin karşılanması gibi hususlar da düzenlendi.

Karara göre, öğrenci katkı payları 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor. Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, işletme fakültesinde 402, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat fakültelerinde 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesinin oldu

 

- KATKI PAYI DEVLET TARAFINDAN KARŞILACAK

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından, yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmayacak.

 

-ENGEL ORANINDA İNDİRİM-

 

Engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak.

KKTC uyruklu ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile lisans programlarına ve lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilen öğrenciler, birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Yükseköğretim kuramlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim- öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan öğrencilerin öğrenci katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanacak.

Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurtdışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kuramlarının mevzuatına tabii olacak

 

-YURTDIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYINI YÖK BELİRLEYECEK-

 

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenecek. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek. Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmet maliyetinin beş katım aşmamak üzere, lisansüstü programlarda belirlenen öğrenci katkı payından az olmamak üzere, yükseköğretim kurumu tarafından tespit edilecek.

Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle misafir edilen Suriye vatandaşlarından YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışıdan öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dâhilinde yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

 

- BAŞARILI ÖĞRENCİYE İNDİRİLM-

 

Türkiye’deki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet (karşılıklılık) esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek YÖK tarafından tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı, payı/öğrenim ücretine tabi olacak. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu taralından belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin katkı payı tutarı, 225 TL olarak belirlendi. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulacak ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılacak.

 

-KAYDINI SİLDİREN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ GERİ ÖDENMEYECEK-

 

İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti ödeyecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlan veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuramlarından devlet yükseköğretim kurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kuramlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydım sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmeyecek

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: 2016-2017, EĞİTİM-ÖĞRETİM, YILI, ÖĞRENCİ, KATKI, PAYLARI, BELİRLENDİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
HABERİM ( GAZETE)
Özlü Sözler
Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.


Hz. Muhammed
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Arşiv