Haber Detayı
11 Temmuz 2014 - Cuma 14:25 Bu haber 3604 kez okundu
 
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI
BELEDİYELERDEN Haberi


   

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

-Maliye Bakanlığı, belediye gelirleri kapsamındaki maktu vergi ve harçların miktar ile tutarlarının tespitiyle ilgili yapılacak işlemleri belirledi.

ANKARA (ANKA) - Maliye Bakanlığı, belediye gelirleri kapsamındaki maktu vergi ve harçların miktar ile tutarlarının tespitiyle ilgili yapılacak işlemleri belirledi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğe göre belediye meclisleri, vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayıracak. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilecek. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek “1” numaradan başlamak suretiyle en düşük “4” numaraya doğru sıralanacak. 
Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de belediye gelirleri kapsamındaki ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifelerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununu’nda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca tespit edileceği vurgulandı. 

-YAPILACAK İŞLEMLER SIRALANDI- 

Tebliğle genel olarak esasları belirtilen maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespiti ile ilgili olarak belediyelerce yapılacak işlemler belirlendi. Buna göre belediye meclisleri, vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayıracak. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilecek. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek “1” numaradan başlamak suretiyle en düşük “4” numaraya doğru sıralanacak. Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenecek ve belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılacak. Belediye meclislerince belediyenin 4’ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabi olacak. 

-BELEDİYELER, SEMT, MAHALLE, BULVARLARIN HANGİ GRUBA GİRECEĞİNİ DE BELİRLEYECEK- 

Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar verecek. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmeyecek. Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekecek. Bu şekilde hazırlanan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”lar, ilgili belediyelerce 1 Ekim 2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. 

-BAKANLIKLARCA YAPILACAK İŞLEMLER- 

İçişleri Bakanlığı belediyeler tarafından gönderilen “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”ları uygun bir süre içinde değerlendirerek kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirecek. İçişleri Bakanlığının görüşleri ile birlikte belediye meclislerinin önerilerini Maliye Bakanlığına bildirmeleri sonucu söz konusu vergi ve harçlara ait maktu tarifelerin tespitine ilişkin teklif Maliye Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna sunulacak.Ayrıca, belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça herhangi bir görüş bildirilmemesi halinde bahse konu maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re’sen tespit edilecek. 

-YENİDEN DEĞERLEME ORANININ UYGULANMASI- 

Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır, ikinci haneden sonra gelen küsurat dikkate alınmayacak. 
Söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan değerlerin Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate alınmayacak, bu durumda Kanunda yer alan en üst tutar uygulanacak. 

-BAKANLAR KURULU'NCA TARİFE BELİRLENİNCEYE KADAR UYGULANACAK TUTARLAR- 

Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacak. Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişilik kazandı. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu belediyelerin;il belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince,sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin, kendi belediye meclislerince, birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi olarak belirlenen belediye meclislerince, 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulundu. 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Özlü Sözler
Değerli adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar.


Shakespeare
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Arşiv